WYWIAD GOSPODARCZY

Celem przeprowadzenia wywiadu gospodarczego jest wyeliminowanie ryzyka związanego z trafnością decyzji przy zawieraniu wszelkich kontaktów handlowych. Raport powstaje w oparciu o informacje zebrane i zweryfikowane przez Cassis Grupa Finansowa po otrzymaniu zlecenia. Zebrane informacje pozwalają dokonać oceny wiarygodności handlowej danej firmy. Raport sporządzony na podstawie zebranych danych pomaga ocenić sytuację obecnych i potencjalnych partnerów handlowych.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z różnych źródeł, jak:

 • rejestry sądowe i ewidencje przedsiębiorstw
 • publikatory urzędowe
 • publikacje specjalistyczne
 • informacje prasowe

W zależności od potrzeb Klienta, Cassis Grupa Finansowa przeprowadza wywiad w dwóch wariantach:

WARIANT STANDARD

 • miejsce aktualnej siedziby firmy (ustalenie aktualnego adresu zamieszkania osoby fizycznej)
 • forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, NIP, REGON
 • data założenia i rejestracji
 • dane rejestrowe i numer rejestrowy
 • przedmiot działalności, informacje ogólne o firmie, dane historyczne na temat firmy, posiadane zezwolenia, koncesje
 • kapitał zakładowy
 • personalia zarządu, udziałowców
 • posiadane nieruchomości i ewentualnie ich obciążenia

WARIANT STANDARD PLUS

 • informacje zawarte w Wariancie Standard oraz:
 • ustalenie ruchomych składników majątkowych firmy
 • dane dotyczące oddziałów firmy wraz z pełnymi ich adresami
 • informacje o dostępnych danych bilansowych firmy: informacje o jej majątku, przychodach, kosztach, należnościach, zobowiązaniach, kredytach bankowych itp.
 • informacje o toczących się postępowaniach komorniczych wg właściwości rewirów
 • dokumentacja fotograficzna
 • opinie kontrahentów, pracowników, instytucji mających związek z firmą