OBSŁUGA PRAWNA

Uzupełnieniem windykacji polubownej jest windykacja sądowa. Odzyskujemy należności zarówno na drodze sądowej, jak i na drodze egzekucji komorniczej. Dzięki bliskiej współpracy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju jesteśmy w stanie odzyskiwać należności w szybki i profesjonalny sposób.
Wykonujemy wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnienia Klientowi reprezentacji procesowej aż do uzyskania nakazau zapłaty oraz tytułu wykonawczego.

Zakres działań windykacji sądowej.

Postępowanie sądowe:
  • Przygotowanie i weryfikacja od strony formalno-prawnej dokumentów umożliwiających skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
  • Przygotowanie i złożenie do właściego sądu pozwu do postępowania nakazowego lub upominawczego.
  • Reprezentowanie Klienta w sądzie - w postępowaniu zwykłym lub odwoławczym.
  • Prowadzenie nadzoru na właściwym przebiegiem postępowania sądowego.
Postępowanie egzekucyjne:
  • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego, a następnie złożenie go do właściwej kancelarii komorniczej.
  • Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego wspomagające działania komornicze w celu odzyskania pełnej kwoty nalezności.
  • Ustalenie składników majątkowych dłużnika, co ułatiwa komornikowi przeprowadzenie skutecznej egzekucji.
  • Prowadzenie nadzoru nad właściwym przebiegiem postepowania egzekucyjnego.
Na życzenie Klienta składamy również wnioski o ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej w przypadku spraw, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.