AUDYT WIERZYTELNOŚCI

Usługa ta polega na kompleksowym badaniu wierzytelności pod względem prawnym, analizie aktualnego stanu dłużnika poprzez badanie dokumentacji oraz orientacyjnej wycenie wierzytelności.
Zaleca się jej stosowanie w przypadku, gdy bank zamierza sprzedać trudne, nieściągalne wierzytelności i potrzebuje dodatkowych rzetelnych i obiektywnych informacji na ich temat.

Procedura wyceny wierzytelności składa się najczęściej z dwóch etapów. Pierwszym jest analiza informacji o wierzytelnościach zawartych w pliku elektronicznym otrzymanym od kontrahenta. Drugi etap stanowi wyłonienie z historycznych umów zawartych przez firmę puli transakcji charakteryzujących się wysokim stopniem podobieństwa do portfela wierzytelności aktualnie wycenianych w świetle analizy struktury i pozostałych informacji uzyskanych od Klienta.

Zalety tej usługi

  • przygotowanie wszechstronnego raportu zawierającego ocenę formalno–prawną wierzytelności oraz ocenę możliwości dalszego postępowania z portfelem wraz z symulacją możliwych kosztów;
  • oszacowanie szans na odzyskanie swoich pieniędzy, co ułatwia wybór metod dalszego ich dochodzenia;
  • możliwość weryfikacji i analizy aktualnego stanu majątkowego dłużników;